MARKTANALYSE

Groeimarkt

Volgens onderzoeken van Atradius wordt er een aanzienlijke groei in de Australische ICT-markt verwacht met name op het gebied van real time enterprise software en datacenters. De Australische regering speelt hier een bijzondere belangrijke rol in door haar inkoopbeleid en een aantal andere initiatieven zoals haar Cyber Security Strategie en het stimuleren van lokale softwareontwikkeling.

De groei wordt geschat op 22 miljard AUD in 2016 naar 25,7 miljard AUD in 2019, met cloud diensten als belangrijkste groei factor.

Software verkoop worden verwacht te groeien van 9,4 miljard AUD in 2016 naar 10,5 miljard AUD in 2019 ook hier zal SaaS een centrale rol spelen met name bij het midden en kleinbedrijf.
De groei in de telecommunicatiesector zal beperkt blijven ten gevolge van marktverzadiging. Operators zullen zich in de komende jaren met name focussen in de upsell van services.

De bijdrage van de digitale economie wordt voor 2020 geschat op $139, wat neerkomt op 7% van het BNP. Dit zegt natuurlijk veel over de aanzienlijke bijdrage die deze sector speelt in de economie en de maatschappij. Met name technologieën als cloud platforms, data analytics, artificial intelligence (AI) en Internet of Things (IoT) zullen de groei van de Australische economie stimuleren. Ook is de groei van het aantal werknemers in de technologische sector opmerkelijk van 600.000 in 2014 tot meer dan 640.000 in het eerste kwartaal van 2016. De verwachting is dat dit nog verder zal groeien tot 722.000 in 2022. Dit is een groei van 2% per jaar en is dus aanzienlijk groter vergeleken met de groei van de Australische arbeidsmarkt als geheel (1,4%). (Cijfers Deloitte, 2016).

Technology als economische driver en de horizontale adoptie van digitalisering door overheid, industrieën en burgers als geheel zorgen ervoor dat ook de kansen voor internationale spelers snel aan het toenemen zijn.

Ook de internationale handel en investeringen zijn het afgelopen jaar sterk gestegen, zowel de import als de export van digitale diensten groeide met maar liefst 12% in 2016. Waarbij de VS met 30% marktaandeel de grootste handelspartner is.

Afstand vervalt als obstakel

Verwacht wordt dat Australië een tekort aan geschoold personeel niet door opleiding of immigratie kan oplossen in de komende tijd en men meer zal gaan focussen op samenwerking, mede mogelijk gemaakt door het vervagen van grenzen die digitalisering en online coöperatie en partnerships met zich meebrengen. Een wereldwijd onderzoek van Accenture uitgevoerd in 2015 onderschrijft dit. Hierbij gaf maar liefst 81% van de ondervraagde ondernemers en technologie managers aan dat de vervagende digitalisering zal leiden tot vervagende grenzen waardoor samenwerkende ecosystemen internationaal verbonden worden. In andere woorden er zullen nieuwe globale digitale ecosystemen ontstaan. Hiermee valt dus een groot obstakel – te weten de fysieke afstand-voor het zakendoen en samenwerken tussen Nederlandse en Australische bedrijven weg. Op weg naar deze nieuwe werkelijkheid is het van belang in een vroeg stadium de banden tussen Nederlandse en Australische bedrijven aan te halen en de digitale platformen waarop deze handel/samenwerking plaatsvindt vorm te gaan geven.

New South Wales; Sydney


Sydney is voor deze missie de meest aangewezen stad in Australië, gezien de grote concentratie (IT) bedrijven en de levendige start up community. De meeste hoofdkantoren bevinden zich ook in deze regio. Er zijn hier meer multinationals gevestigd dan in enige andere staat in Australië en het is het dichtstbevolkte gebied.

De provincie New South Wales (NWS), met Sydney als hoofdstad, is het economisch hart van Australië, met 7,5 miljoen inwoners. Het Bruto Regionaal Product van NWS is ongeveer 500 miljard Australische dollars, daarvan komt 18,6 miljard voort uit de ICT-sector.

De waarde van de export van ICT-diensten (2014-2015) was 1,3 miljard en is daarmee bijna de helft van de totale ICT-export van heel Australië. In NSW werken bijna 200.000 mensen in de ICT-sector. Verder beschikt de regio over hooggeschoolde arbeid met meer dan 13000 studenten die informatietechnologie studeren aan 1 van de 11 universiteiten in de regio.

Qua digitale infrastructuur linkt Sydney maar liefst met 9 intercontinentale optische kabels met de VS, Azië en Europa. Sydney heeft een sterk ICT-ecosysteem waarop gebouwd wordt aan onderzoek en innovatie. Zo is het grootste ICT-onderzoeksinstituut National ICT Australia (NICTA), thuisbasis van meer dan 600 toponderzoekers, hier gevestigd.

Bijna twee derde van Australische technologie start ups zijn gevestigd in Sydney. Sinds 2015 wordt in oktober in Sydney het Spark festival georganiseerd, tijdens deze week. Tijdens deze week bezoeken circa 10.000 ondernemers op 40 locaties in Sydney events rondom het starten, groeien en samenwerken van technologie start ups. Sparks valt samen met de missie aan Australië.

Van 13-22 oktober wordt in Sydney het Spark festival georganiseerd. Spark Festival brengt mensen, ideeën en middelen samen om innovatie en het start up ecosysteem in Australië verder te ontwikkelen. Het is een weekprogramma met netwerkbijeenkomsten, presentaties en workshops die startups, multinationals, investeerders, overheid en universiteiten bijeenbrengt. Handelsroute heeft reeds contact gehad met de organisatie en bespreekt momenteel de mogelijkheid om vanuit de Nederlandse delegatie 1 of 2 sprekers aan het programma toe te voegen. Dit zorgt niet alleen voor meer zichtbaarheid voor de gehele delegatie maar kan ook de aanzet zijn tot meerjarige samenwerking tussen Nederlandse en Australische startup ecosysteem.

We bezoeken in Sydney naar brancheorganisaties, bedrijven, incubators, incubators en beleidsmakers.