MARKTANALYSE

Marktkansen in Colombia

De afgelopen jaren is de stedelijke bevolking van Colombia gegroeid. In combinatie met de economi­sche groei en een toename van beschikbaar goed­koop transport, zorgt deze groei voor toename van landgebruik. Daarbij vergroot economische groei de gemiddelde landbehoefte per persoon. De economische groei trekt migranten en vluchtelingen uit andere delen van het land. Verwacht kan worden dat deze groei de komende decennia zal doorgaan en leidt tot een (verdergaande) snelle urbanisatie en expansie van stedelijke gebieden. Vanwege het ontbreken van een goede planning zorgt de stedelijke groei door middel van ongecontroleerde verdichting en expansie voor een verscheidenheid aan (versterking van) problemen.
Er lijkt vooral een gebrek te zijn aan een integrale lange termijn visie en de productie van plannen op gebiedsniveau. Op zichzelf staande architectonische opgaven komen goed van de grond. In Colombia zijn een aantal Colombiaanse architecten aan het werk die bijvoorbeeld in Medellín en Bogota projecten leveren die internationale waardering krijgen. Het is voor Nederlandse bureaus mogelijk mee te doen aan internationale prijsvragen.

Kansen
Hieronder vindt u de kansen en trends voor Design, Architectuur, Urban Development en fietsindustrie in de steden:
Bogota, Cali, Medellin.


Bogota
Momenteel bestaan er in Bogotá diverse projecten ter vernieuwing van de stad, waaronder de aanleg van voetgangerszones, infrastructuur van wegen en in het bijzonder de aanleg van fietspaden, revitalisering van parken en trottoirs en de implementatie van het Transmilenio Bus Rapid Transit-systeem.
Bogotá wordt in Latijns-Amerika gezien als de stad met het grootste aantal investeringsprojecten.

Voorbeelden

Stadsuitbreiding
Project: Triangulo de Fenicia:
Project gepromoot door de Universiteit van de Andes. Gelegen tussen de Circunvalar avenue, 20th street en de Jimenez avenue en de laan 3th A. Het project behelst 950 woningen, winkelcentra, parken, wegen en openbare ruimten.
Oppervlakte: 8,8 ha
Geschatte kosten: US$ 400 miljoen

Voetgangers trottoirs:
Project: Verbeteren en bouwen van openbare ruimten en voetpaden.

Boyaca's avenue:
Project: Transmilenio (openbaar vervoer) zone avenue de Boyaca's. Geschatte lengte 34,84 km. Investering: US$ 640,65 miljoen

Fietspaden:
Uitbreiding en optimalisatie van de fietspaden (145,46 km).
Investering: US$ 11,20 miljoen

Metro:
Studies. Het project omvat de bouw van het eerste traject van de Bogotá metro.

Kabelbaan:
Een nieuw kabelbaanproject dat bepaalde nederzettingen verbindt met het grootstedelijke doorvoersysteem.
1. Project Kabelbaan Ciudad Bolivar. Lengte 3.352 meter, investeringskosten US$ 69,16 miljoen
2. Project San Cristobal. Lengte 2.830 meter, investering US$ 66,48 miljoen

Luchthaven van Madrid:
Een nationale luchthaven zal worden gebouwd in de buurt van Bogotá, in de stad Madrid.

Fietsparken:
Bogotá wil het gebruik van de fiets promoten en ontwikkelt projecten voor de bouw van fietsparken.

21 Megaobras:
Doel is de bouw van 21 grote wegconstructies ter verbetering van de mobiliteit in de stad. Het project behelst de bouw van bruggen, wegen, voetgangerspaden, trottoirs, enz.

Er bestaat behoefte aan:
 • Kennis over combineren van milieu en bouw
 • Duurzame bouw
 • Stedelijk ontwerpen
 • Input over aanleg fietspaden
 • Ontwerp en bouw van fietsparken
 • Ornamenten planten (ornaments plants)
 • Watermanagement
 • Ontwerp van voetgangerswegen / trottoirs en fietspaden
 • Machines en nieuwe technologieën voor de bouw van een metrostelsel
 • Nieuwe kennis m.b.t. constructiematerialen (duurzame bouw, alternatieven cement)
 • Architectuur ontwerpen
 • Partnerships
 • Trainingen


Cali:
In Cali bestaat een groot aantal stedenbouwkundige en architectuurplannen. De stad vraagt extreme alternatieven voor de problematiek van ruimte gecombineerd met mobiliteit.

Voorbeelden

Parque lineal "Rio Cali" (Park Cali'river)
Het doel is de strategische ontwikkeling van het gebied rondom de rivier om ruimte te creëren voor recreatie, natuur en muziekactiviteiten.

Plaza del CAM
Het doel is om het plein te vernieuwen en een groot park te bouwen voor verschillende activiteiten, zoals: concerten, trottoirs, ruimtes voor fietsen, enz.

El corridor verde (de groene corridor)
De stad zal een groot lineair park van 22 km bouwen, die de stad zal doorkruisen. Deze corridor omvat gebieden voor fietsen, openbare ruimten en een trambaan.

Trambaan
Geschatte lengte 17 km

Fietspaden
Uitbreiding en optimalisatie van de fietspaden

Voetgangerspaden
Project: Verbetering en constructie van openbare ruimten en voetgangerspaden.

Nieuwe busstations
Bouw nieuwe busstations t.b.v. MIO (openbaar vervoer).

Er bestaat behoefte aan:
 • Kennis over combineren van milieu en bouw
 • Duurzame bouw
 • Stedelijk ontwerpen
 • Inbreng over aanleg fietspaden
 • Ontwerp en bouw van fietsparken
 • Ornamenten planten (ornaments plants)
 • Watermanagement
 • Ontwerp van voetgangerswegen / trottoirs en fietspaden
 • Machines en nieuwe technologieën voor de bouw van een tramstelsel
 • Nieuwe kennis m.b.t. constructiematerialen (duurzame bouw, alternatieven cement)
 • Architectuur ontwerpen
 • Partnerships
 • Trainingen


Medellin:
Medellín heeft gekozen voor een andere strategie om de architectuur en stedenbouw te gebruiken als een instrument voor sociale ontwikkeling.
Ook Medellín heeft veel stedenbouwkundige en architectonische plannen.
De stad vraagt extreme alternatieven voor de oplossing van problematiek van ruimte gecombineerd met mobiliteit.

Voorbeelden

Jardin circunvalar de Medellin
De stad bouwt een groot park rondom de stad om het platteland te verbinden met de stad. Hier zullen duurzame woningen en openbare ruimten worden gebouwd.

Parque del rio Medellín (Medellín rivierpark)
Doel is de strategische ontwikkeling van de 424 hectare rondom de 28 kilometer lengte van de gekanaliseerde rivier om zo ruimte voor recreatie, sport en natuur te creëren in het grootstedelijk gebied. De eerste fase zal betrekking hebben op de gebieden langs de rivier tussen San Juan en 30th streets en de nabij gelegen groene zones en knooppunten opnieuw vormgeven.

Voetgangerspaden
Project: Verbeteren en bouwen van openbare ruimten en voetpaden rond de nieuwe tram.

Unidades de vida articulada
Stedelijke transformaties ten behoeve van de burger ter beoefening van sport, recreatie, cultuur en maatschappelijke participatie. De stad zal 20 UVA-plekken bouwen in verschillende wijken.

Parques biblioteca (Bibliotheekparken)
Bibliotheekpark is een term die voor het eerst werd gebruikt in Medellín voor een stedelijk complex dat wordt gevormd door een bibliotheekgebouw gecombineerd met diverse groene ruimten voor openbaar gebruik. Er is een ontwikkeling die bibliotheekcomplexen combineert met scholing, om zo te voorzien in een netwerk van activiteitencentra ter bevordering van onderwijs, cultuur, sport en recreatie.

Bibliotheken
Een van de doelen van de stad is om moderne openbare bibliotheken te bouwen.

Universiteitssteden
De stad is van plan 3 universiteitsgebieden te bouwen, genaamd Pedro Nel Gomez, West en Noord.

Er bestaat behoefte aan:

 • Kennis over combineren van milieu en bouw
 • Duurzame bouw
 • Stedelijk ontwerpen
 • Inbreng over aanleg fietspaden
 • Ontwerp en bouw van fietsparken
 • Ornamenten planten (ornaments plants)
 • Watermanagement
 • Ontwerp van voetgangerswegen / trottoirs en fietspaden
 • Machines en nieuwe technologieën voor bouwprojecten
 • Nieuwe kennis m.b.t. constructiematerialen (duurzame bouw, alternatieven cement)
 • Architectuur ontwerpen
 • Partnerships
 • Trainingen