MISSIEVOUCHER REGELING RVO

U komt in aanmerking voor een missievoucher (regels 20-1-2018) indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U heeft een mkb-bedrijf.
  • Uw export bedroeg in het afgelopen kalenderjaar minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.
  • U heeft hiervoor een eherkenningsmiddel niveau 1 nodig. Een intermediair kan namens u de aanvraag indienen. Na afloop moet u echter zelf de missievoucher digitaal overdragen aan de organisator.
Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen.

De voucher zal een waarde hebben van 50% van de programmakosten met een maximum van 1500 euro (excl belastingen).

Controleer altijd de laatste stand van zaken op de website van RVO, rondom de verstrekking van missieregels.

Mocht u vragen hebben over dit programma, pakket of voorwaarden kunt u altijd even contact met ons opnemen: info@handelsroute.nl of 020 - 775 4411