VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP IN GEORGIë

Sorry, maar u kunt zich niet meer registreren voor dit project.

ECONOMIE 
De laatste tien jaar is de Georgische economie gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 5%. Dit ondanks talrijke economische schokken, waaronder de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008, het conflict met Rusland in 2008 en de regionale tegenwind van 2014. De regering van Georgië heeft een sterke dynamiek behouden in het liberaliseren van de economische activiteit en daarbij tegelijkertijd stappen ondernomen om de begrotingsdiscipline te herstellen. De overheidsschuld en begrotingstekorten blijven onder controle. Open-marktbeleid, ondersteund door lage belastingtarieven en regelgevingsefficiëntie, hebben handelsstromen en investeringen vergemakkelijkt. Grootschalige privatisering is geavanceerd en anticorruptie-inspanningen hebben opmerkelijke resultaten opgeleverd.
 
Begin 2000 heeft Georgië een aantal institutionele hervormingen doorgevoerd om de economie te moderniseren en het ondernemingsklimaat te verbeteren. Door uitgebreide hervormingen door te voeren, om investeerders een liberaal belastingstelsel en een meer bedrijfsvriendelijke omgeving te bieden, heeft Georgië zijn betrokkenheid getoond door zijn deuren te openen voor de internationale beleggers gemeenschap.
 
POSITIE VROUWEN IN GEORGIË 
88 procent van de Georgiërs vindt dat de man de kostwinner van de familie moet zijn. Slechts 37 procent van de mannen vindt, dat zowel de man als de vrouw beslissingen samen moeten nemen. 45 procent heeft een voorkeur naar een jongen als enig kind en geeft jongens privileges in onderwijs en eigendomsrechten. 57 procent is het ermee eens dat mannen een grotere kans hebben op een hoge rang positie.

Voor Georgië was het bereiken van gendergelijkheid en het bestrijden van discriminatie van vrouwen op weg naar het bouwen van een democratische staat een uitdaging. In de loop der jaren heeft de Georgische regering zeker enkele positieve pogingen ondernomen om gendergelijkheid te ontwikkelen, te verbeteren en ten uitvoer te leggen. Genderpolitiek is een van de belangrijkste en essentiële indicatoren van de democratische ontwikkeling van het land. Ondanks het feit dat Georgië verklaart universele rechten en vrijheden te garanderen, ongeacht het geslacht, wordt dit in praktijk niet toegepast. Georgische wetgeving is niet discriminerend; het is echter ook niet gendergevoelig. Geweld tegen vrouwen en meisjes is in Georgië ook een erkend publieke zorg.
 
VROUWEN IN HET ZAKENLEVEN 
In Georgië geven ze mannen een dominante positie op sociaal, economisch en politiek gebied. Gegevens bevestigen aanhoudende ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in het bedrijfsleven. Er is een aanzienlijke genderkloof bij de arbeidsparticipatie, waarbij de genderloonkloof 35% bedraagt. Georgië staat op nummer 38, op Ukraine en Bosnië na de grootste kloof van Europa. Het ondernemerschap van vrouwen is beperkt. Huishoudens met een vrouw als hoofd en vrouwen uit andere uitgesloten groepen ervaren vaak armoede. Betrokkenheid van vrouwen in politiek opzicht is laag, maken slechts 11 procent van de parlementsleden uit in de nationale en lokale overheden.

Door analyse op micro-economisch niveau lijkt het erop dat gendergelijkheid qua salaris van werk wordt bereikt. Maar de analyse op macro-economisch niveau toont een dramatisch tegenovergesteld resultaat: Hieruit kan worden geconcludeerd dat de overheid probeert meer gelijkheid te bereiken tussen vrouw en man. Maar dat dit in praktijk nog niet aan de orde is, op sociaal en werk gerelateerd gebied.
 
Bibliografie
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 
http://www.heritage.org/index/country/georgia 
http://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview 
http://pubs.sciepub.com/jbms/3/2/1/index.html 
file:///C:/Users/TEMP.LAPTOP-CDHJ2TVJ/Downloads/Women_s rights in Georgia (4).pdf 
http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/georgia 
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/ourwork/democraticgovernance/successstories/carriers-of-change.html 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/business-woman-training-balkan