Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Handelsroute.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Handelsroute.nl (kvk 85027553).
In deze algemene voorwaarden wordt uiteengezet onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
 
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet misbruikt. U mag de informatie op deze website hergebruiken zolang u de bron vermeldt en de informatie in een positieve context plaatst.
 
Prijzen / kosten
Voor de prijzen en kosten die op onze website staan, geldt dat wij streven naar zorgvuldigheid. Prijzen en kosten zijn echter altijd onder voorbehoud.

De informatie en/of diensten op onze website worden ook onder voorbehoud aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder notificatie.
 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 
Wijzigingen
De meest recente algemene voorwaarden vindt u op deze website.
 
Mocht u vragen hebben over deze website of over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via info@handelsroute.nl