Verkennende handelsmissie offshore energie naar China

16-21 june 2024
Beijing, Shanghai, de regio Jiangsu en Guangdong.

Bent u actief in de offshore-windenergiesector, offshore zonne-energie en/of andere oplossingen voor offshore-energie? Wilt u meer weten over de kansen en mogelijkheden in het land met de grootste offshore windcapaciteit ter wereld? Neem dan deel aan de offshore-energiemissie naar China!

Vraag naar meer hoogwaardige en innovatie technologie

Chinese ontwikkelaars investeren meer en meer in hoogwaardige en innovatieve technologie. Sinds eind 2021 zijn er geen nationale subsidies meer verstrekt voor de bouw van offshore windmolenparken. Zonder nationale subsidies vinden ontwikkelaars en investeerders het moeilijk om een rendabele businesscase te maken. Met name op basis van de huidige schattingen voor investeringsuitgaven en operationele uitgaven (CAPEX en OPEX).

 

Doordat subsidies wegvallen, is het belangrijk om projecten efficiënter te ontwikkelen. Dit vergroot de vraag naar innovatieve technologieën en oplossingen. Ontwikkelaars en onderzoeksinstituten kijken naar verschillende aspecten. Ze kijken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van energie-eilanden, de productie van waterstof met offshore-windenergie en de ontwikkeling van demo-projecten voor offshorezonne-energie. Dit geeft de mogelijkheid om geïntegreerde offshore-energieontwikkelingen te testen.

 

De belangrijkste kansen in de offshore-energiesector in China zijn:

  • Verhoging van de efficiëntie en verlaging van de installatiekosten van offshore-windmolenparken.
  • Kostenverlaging in beheer en onderhoud.
  • Alternatieve funderingstechnieken, zoals zuigpaalfunderingen, op zwaartekracht gebaseerde funderingen, en drijvende oplossingen.
  • Innovatieve oplossingen en ontwerpen voor OEM windturbinefabrikanten in China.
  • Demo-projecten met floating solar.
  • De windsector in China heeft circulariteit als aandachtspunt. De komende jaren ontmantelt China duizenden verouderde windmolenparken.
  • De schaal van de Chinese markt is geschikt om offshore-windtoepassingen te innoveren. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van ecologie en een aquakwekerij.
  • Samenwerking op het gebied van opleidingen en trainingen.

Bekijk het document China offshore-wind (pdf). Hierin vindt u informatie en een uitgebreide factsheet over de Chinese offshore-windmarkt.

 

Meer informatie

Neem contact op voor meer informatie over dit projecten of andere projecten: info@handelsroute.nl